1
2
3
4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 3
 • "Chưa Phải Lúc"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 1930kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 183kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  365 Daband "Bống Bống Bang Bang"


  Source: YouTube
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 50fps 4910kbps
  Audio: AAC 44100Hz stereo 125kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  Bảo Thy "I'm Sorry Babe"


  Source: Master
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 25fps 15450kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 317kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  Bảo Yến "Đêm Đêm"


  Source: VEVO
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 25fps 4381kbps
  Audio: AAC 44100Hz stereo 128kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  Bảo Yến "Xin Lỗi"


  Source: VEVO
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 25fps 4965kbps
  Audio: AAC 44100Hz stereo 128kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  Song Giang "Chúng Ta Nói Về Tùng Núi"


  Source: VEVO
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 25fps 4429kbps
  Audio: AAC 44100Hz stereo 128kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  Đông Nhi & Mei "Boom Boom"


  Source: YouTube
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 25fps 3068kbps
  Audio: AAC 44100Hz stereo 125kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Hơn Cả Một Lời Nói"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 1142kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 180kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  Hồ Ngọc Hà "Destiny"


  Source: YouTube
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 25fps 3772kbps
  Audio: AAC 44100Hz stereo 125kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  Hồ Ngọc Hà "Keep Me In Love"


  Source: Master
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 25fps 15999kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 317kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  Mỹ Tâm & Karik "Em Thì Không"


  Source: YouTube
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 24fps 3390kbps
  Audio: AAC 44100Hz stereo 125kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  Karik "We Hear U"


  Source: YouTube
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 25fps 2005kbps
  Audio: AAC 44100Hz stereo 125kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  Khánh Thi "Vươn Lên"


  Source: VEVO
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 25fps 5050kbps
  Audio: AAC 44100Hz stereo 128kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  Thị Dậu "John Wayne"


  Source: VEVO
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 25fps 4409kbps
  Audio: AAC 44100Hz stereo 128kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  Minh Hằng & Yến Lê "Break The Rules"


  Source: YouTube
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 25fps 3600kbps
  Audio: AAC 44100Hz stereo 125kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Trống Rỗng"


  Source: VEVO
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 25fps 4323kbps
  Audio: AAC 44100Hz stereo 128kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  Sĩ Thanh "I Need Your Love"


  Source: YouTube
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 25fps 1883kbps
  Audio: AAC 44100Hz stereo 125kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  SlimV "Bỏ Lại Thế Giới"


  Source: YouTube
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 25fps 2390kbps
  Audio: AAC 44100Hz stereo 125kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  Sơn Tùng M-TP "Nơi Này Có Anh"


  Source: YouTube
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1012 25fps 1920kbps
  Audio: AAC 44100Hz stereo 125kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  Suni Hạ Linh "Say Yes"


  Source: YouTube
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 50fps 5504kbps
  Audio: AAC 44100Hz stereo 125kbps


  Baidu - Google Drive - Mega