1
2
3
4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 3
 • Uni5 "C'mon"


  Source: YouTube
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 25fps 3768kbps
  Audio: AAC 44100Hz stereo 125kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  Tóc Tiên "Big Girls Don't Cry" (TLVR Remix)


  Source: YouTube
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1078 25fps 2648kbps
  Audio: AAC 44100Hz stereo 125kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  Bích Phương "Gửi Anh Xa Nhớ"


  Source: YouTube
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1012 23.976fps 2071kbps
  Audio: AAC 44100Hz stereo 125kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  Bích Phương "Bao Giờ Lấy Chồng"


  Source: YouTube
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 23.976fps 2884kbps
  Audio: AAC 44100Hz stereo 125kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  Lip B "Số Nhọ"


  Source: YouTube
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 25fps 3466kbps
  Audio: AAC 44100Hz stereo 125kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  Mỹ Tâm & Karik "Anh Thì Không"


  Source: YouTube
  Video: MPEG4 Video (H264) 1280x720 24fps 1897kbps
  Audio: AAC 44100Hz stereo 125kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  Bảo Thy "I Love You"


  Source: YouTube
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 25fps 2193kbps
  Audio: AAC 44100Hz stereo 125kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  Bảo Thy "Con Tim Anh Nằm Đâu"


  Source: YouTube
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 25fps 1830kbps
  Audio: AAC 44100Hz stereo 125kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  Hoàng Thùy Linh "I'm Gonna Break" (OK I'm Out)


  Source: YouTube
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x988 25fps 2467kbps
  Audio: AAC 44100Hz stereo 125kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  Soobin Hoàng Sơn "Phía Sau Một Cô Gái"


  Source: YouTube
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 23.976fps 1733kbps
  Audio: AAC 44100Hz stereo 125kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  Hoàng Thùy Linh "Bánh Trôi Nước"


  Source: YouTube
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 25fps 3460kbps
  Audio: AAC 44100Hz stereo 125kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  Sơn Tùng M-TP "Lạc Trôi"


  Source: YouTube
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 25fps 2743kbps
  Audio: AAC 44100Hz stereo 125kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  Trang Pháp & DJ Xillix "Chỉ Là"


  Source: YouTube
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 25fps 2878kbps
  Audio: AAC 44100Hz stereo 125kbps


  Baidu - Google Drive - Mega
  https://pan.baidu.com/s/1bpotNsj

  Monstar "#Babybaby"


  Source: YouTube
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 23.976fps 3137kbps
  Audio: AAC 44100Hz stereo 125kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  Hoàng Thuỳ Linh & Chi Pu "Đón Xuân Tuyệt Vời"


  Source: YouTube
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 25fps 3035kbps
  Audio: AAC 44100Hz stereo 125kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Điều Tạo Nên Tôi"


  Source: VEVO
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 25fps 4359kbps
  Audio: AAC 44100Hz stereo 128kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Tiệc Ngủ"


  Source: VEVO
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 25fps 4344kbps
  Audio: AAC 44100Hz stereo 128kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Xứng Đáng"


  Source: VEVO
  Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 25fps 4396kbps
  Audio: AAC 44100Hz stereo 128kbps


  Baidu - Google Drive - Mega

  "Đẩy"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 23.976fps 1906kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 192kbps


  Google Drive - Mega - VOB

  "Si Mê"


  Source: Promo Only
  Video: MPEG4 Video (H264) 640x480 29.97fps 2275kbps
  Audio: AAC 48000Hz stereo 184kbps


  Baidu - Google Drive - Mega